کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۵۹، تهران.
مجموعه‌های منتشر‌شده: «صدایم را از پرنده‌های مرده پس‌بگیر»، «حرفی بزرگ‌تر ازدهان پنجره» و ...