کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۶۱، تهران.
مجموعه‌های منتشر‌شده: 
«عطسه‌های نحس»، «شلیک‌کن رفیق»

سی و پنجمین تیغ توی تنم

سی و پنجمین تیغ توی تنم
که نارَس‌ترین رسته‌ی ژن منم
دچار مرض‌های موروثیم
و درگیر فردوسی طوسیم
قسم روی هر چیز هر چیزِ بد
به مالیدنِ شعر تویِ نَمَد
که حالم به‌هم می‌خورد از وطن
از [...] نوستالژیا در دهن
که من آن بُدم در جهانی دگر
که من این شدم طبق نَصِّ پدر
نه با مصلحینِ پر از نام و ننگ
نه با قاتلینِ پِلِشت و جَفنگ
نه با قهرمان‌های ساز و دهل
نه آدم بدان پریشان و خل
نه در جبر مطلق نه در اختیار
نه در این اتوبان نه در مرغزار
نه در آرکی تایپ عمومی درد
نه در این نبرد و نه در آن نبرد
نه اخبار ناقص به صد هلهله
نه چیزی به عنف زن حامله
نبرد من و جبر حائل به من
نبرد تو و اختیار کفن
نه در فیسبوک و نه اینستاگرام
نه در شطحیات عظام گرام    
نه بودلر نه نصرت نه رمبو نه من
نگشتیم آخر یکی انجمن
سی و پنجمین تیغ توی تنم
که نارَس‌ترین دسته‌ی ژن منم
که نارَس‌ترین دسته‌ی ژن منم
که نارَس‌ترین دسته‌ی ژن منم
که نارَس‌ترین دسته‌ی ژن منم
که نارَس‌ترین دسته‌ی ژن منم
که نارَس‌ترین دسته‌ی ژن منم

اندیشه فولادوند