سمت چپ مردم،

سمت چپ مردم،
در خیابان تشنج کرده است!
سمت راست مردم،
در خیابان تشنج کرده است!

من به کدام سمت می‌رفتم؟!

در خانه،
تکه‌ای از دریا،
در رحمِ ماشین لباسشویی تشنج کرده است،
و چاقوها،
سمتی از آشپزخانه‌ام را غمگین‌تر می‌کنند.

به من بگو
از کدام سمت،
بهتر است به تو خیانت کنم؟
از کدام سمت،
بهتر است که بگویم دوستت دارم؟
از کدام سمت طبیعی‌ترم؟!

من طرف تو ام،
تویی که از هر طرف راه فرار منی،
تویی که کاملاً بی‌طرفانه،
زیبایی.

ما طرف توایم،
ما که بی‌طرفیم،
اما،
وقتی سمت زندگی می‌رویم،
با خودمان چاقو حمل می‌کنیم!

متولد 1371، اسفراین. مجموعه‌ها‌ی منتشرشده: «بیدار خوابی»، «غم‌های تزئینی»