کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۶۳، اهواز، ساکن شاهین‌شهر.
مجموعه‌های منتشر‌شده: « روایت به گمنامی»،«به انقضای قافیه» و ...