کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

 

متولد ۱۳۱۹، کرمان، ساکن تهران.

 

مجموعه‌های منتشرشده: «روزنامه‌ی شیشه‌ای»

 

«هزار اقاقیا در چشمان تو هیچ بود» و...

از امروز صبح

از رنگ‌و‌بوی زمان 
هراس دارم
مرا به دهلیزهایی می‌برد
که انبوه از نجوای تنهایی انسان است
من این نجوا را
می‌شناسم و دوست دارم
اما از امروز صبح
نجواها مبدل به فریاد شده‌اند
می‌دانستم
هر جا فریاد و حرمان باشد
آن‌جا خانه‌ی شاعران است
که می‌خواهند برای همیشه
زمین را ترک کنند.

احمدرضا احمدی