در عرض جاده، لاک‌پشت
در طول جاده، تراکتور
بر ارتفاع درخت لاشخور
 

کلمات کلیدی : شعر | مجله شعر |

 شاعر : محمدرضا  کلهر