در عرض جاده، لاک‌پشت

در عرض جاده، لاک‌پشت
در طول جاده، تراکتور
بر ارتفاع درخت لاشخور
 

متولد 1349، سنندج. مجموعه‌های منتشر‌شده: «و باد، ذهن منتشر شاعر» و ...