وزن آسمان

به محمد مختاری و وزن دنیایش

خاک پذیرای تو نیست
زمین جداره‌ی جنون‌آمیزی‌ست
اما تو و فواره‌های کلماتت
در عمق سایه‌ها و روزان محو بودید

تو آنجا 
آرام و محو و از پسِ پرده
در پشت ابرها انگشت می‌گزی
فرود می‌آیی
و فرود آمدنت
زیستن در عمق ریشه‌هاست
در ارتفاع ابرها
آری! 
زمین برای تو نبود.

کلمات کلیدی : شعر | مجله شعر |

 شاعر : حامد رضوی زاده
سایر اشعار این شاعر

دختران بیرق

خواندن ادامه >

باور کنید

خواندن ادامه >