برای احمدرضا احمدی

نباشی اگر
شعر     گمانه‌زنی‌ست نه بیش
مگر     رگه‌ای از تو     برآید
و راه را بگشاید
گردِه‌ی شکوفِه‌ی درختِ یافت.

کلمات کلیدی : شعر | مجله شعر |

 شاعر : م. مؤید
سایر اشعار این شاعر

باز هم بیژن الهی

خواندن ادامه >