کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1358، همدان. مجموعه‌ی منتشر‌شده:
«آدم‌های مثلثی از خیابان‌ها آمدند» و...