یازده دقیقه پیش در جنگ با خودم شکست خوردم
نه بی‌بی‌سی گفت
نه بی‌بیِ دل که لابه‌لای ورق‌های پشت‌و‌رو نگاهم می‌کرد
محلم گذاشت
تنها تصویر سربازی از دهه‌ی شصت به سراغم آمد
که با لهجه‌ی جنوبی‌اش
برای پدر و مادر عزیزش سلام می‌رساند
و خمپاره‌ای سلامش را تکه‌تکه کرد.

کلمات کلیدی : شعر |

 شاعر : کوروش رنجبر
سایر اشعار این شاعر