کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1354، همدان. مجموعه‌های منتشرشده:
«دلقک ها گریه می کنند»، «تنیدن» و...