کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۶۲، مشهد. مجموعه‌ی منتشر شده: 
«بردن توله گرگ ها به مهد کودک»