کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۴۷، فریدون‌کنار.

درگذشت۱۴۰۲، تهران.
مجموعه‌های منتشر‌شده:
«مخاطب اجباری»، «گزارش ناگزیری» و...