کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1359، مشهد.
مجموعه‌ی منتشر‌شده:
«از روزهای نیستی و باران...»