کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1354، اصفهان.
مجموعه‌ی منتشرشده: «انار و پیامبر»