کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۷۰، افغانستان.
مجموعه‌ی منتشرشده: «فالش»