کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

رضا رضی پور شاعر متولد ۱۳۳۵، اهل شهر تبریز است.

مجموعه های منتشرشده: «سوت همیشه نشانهی بیخیالی نیست»، «وقتی که ماه گل میکند» و...