کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1347، مسجد سلیمان
مجموعه‌های منتشر شده: «ترجمه سکوت»
«ترانه های پارسوماش» و...