کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1362، تهران. مجموعه‌های منتشر‌شده: «خدای مهربان باقی‌ست»، «تسخیر»،
«کتابِ خون»