کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1355،اراک. مجموعه‌ی منتشرشده: 
« بگذار بی گذرنامه زندگی کنم»