کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

 متولد ۱۳۵۵

کارشناس زبان و ادبیات فارسی

 

صد سال شعر در تهران نشر علمی فرهنگی(تهران در شعر فارسی از مشروطه تا به امروز) 1400

چاپ مجموعه شعر چل‌چلی نشر چشمه 1394

چاپ مجموعه شعر سی زن 1392

چاپ مجموعه شعر جنبش تن‌باکو ۱۳۸۹

چاپ مجموعه شعر سیاهه‌ی مسیرها نشر ثالث سال 1385