کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1364، همدان.
مجموعه‌ی منتشر شده: «جزیره‌ای در وهم»