کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

تولد 1359، ساکن بندرعباس.
مجموعه‌ی منتشر شده: «مادر پرنده خواست»