کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1363، تهران. مجموعه‌ی منتشرشده:
 «دختری با پیراهن سفید»