کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۶۰ ،خرم آباد.
مجموعه‌ی منتشر شده: «بیان غول آسای اتاق»