کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1325، آمل، ساکن تهران.
مجموعه‌های منتشرشده:«پاره‌های عاشقی»، 
«ترانه‌های گمشده در کوچه‌های باد» و...

زیرپوست شهر

زیرپوست شهر، زخم کهنه‌ای
نفس می کشد و، دستی ازهزاره‌ی روان پریشانت، سطرساکت خاموشی  را  برمی‌چیند ،بااین‌همه، هنوز حس ناتمامی مرا به کشف لبخندهای ساده‌ی تو می‌کشاند،نترس، با تو خلوت رویای روشنی، در پیش است

محمود معتقدی