کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1361، تهران (ساکن کرج). مجموعه‌های منتشر‌شده: «بن‌بست‌ها»، «با کفش‌های طبی»، «بطالت کلمات» و...