کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1354، تهران.  مجموعه‌ی منتشرشده: 
«گرده‌ها طغیان کرده‌اند»