کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۷۱، برازجان.
مجموعه‌ی منتشر‌شده:
«زندان ماهی‌ها در خیابان بهار»