کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد   1361،    تهران.   مجموعه‌های   منتشر  شده: 
«آدم‌فرشته» ، «به دنیا      اعتمادی نیست»