کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

جاوید سیفی شاعر متولد ١٣٦٩، شهر تبریز است.

مجموعه منتشرشده: «ماشه را من کشیدم»