کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۶۳، فارسان.

مجموعه ی منتشر شده: «سم نداشتم»