کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

سمت: عضو شورای دبیران تحریریه‌ی وزن دنیا

 

متولد ۱۶ شهریور ۱۳۶۸

دانش‌آموخته‌ی: کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

سوابق:

شروع روزنامه‌نگاری حرفه‌ای از سال 90

عضویت در تحریریه‌ سایت و روزنامه «قانون» و روزنامه «کسب و کار»

دبیری تحریریه در مجلات «روایت» و «نیمکت»، معاون سردبیری هفته‌نامه‌های «آتیه‌نو» و «آگرد»

سردبیری مجله‌ی ۴زبانه‌‌ی مدتور مگ

همکاری در صفحه‌ی «روزمره ایرانی» روزنامه‌ی «اعتماد»

دبیری سرویس «تجربه‌ی ایرانی» ماهنامه‌ی «جامعه پویا»، دبیری سرویس «اندیشه‌ی اجتماعی» ماهنامه‌ی «رو به رو»، دبیری صفحه‌ی «زندگی و فرهنگ» روزنامه‌ی همشهری، دبیری صفحه‌ی «زندگی و فرهنگ» روزنامه‌ی ایران و دبیری پرونده‌ی «رویای ایرانی» در مجله‌ی ایران ماه.