کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۶۳، ایوان.

مجموعه ی منتشرشده:

«روزی که تن مرا ماده نامیدند»