کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۲۴، مشهد

مجموعه های منتشرشده: «سرود سال خون»،، «در اضطراب خاک» و...