کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۶۰، مشهد.

مجموعه ی منتشرشده: «این اسمش زندگیست»