کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد  1370،  یزد.
مجموعه‌ی منتشر شده: «یکی  از  آن‌ها»