کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1363، تبریز . 
مجموعه‌ی منتشرشده: «وقت چیدن است»