کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۵۲، بره‌سر، ساکن رشت.
مجموعه‌های منتشر‌شده: «بارانداز اندوه»
« فراموشی در راه است» و ...