شماره بیست و هشتم وزن دنیا منتشر شد


وزن دنیا در فدراسیون شاعران


وزن دنیا در فدراسیون شاعران

وزن دنیا در فدارسیون شاعران

شمارهی بیست و هشتم مجله وزن دنیا با بررسیِ امکان و سازکارهای تاسیس تشکیلاتی فراگیر برای شعر فارسی و صفحاتی درباره آنا اشویر شاعر لهستانی منتشر شد.

در این شماره، میتوانیم از شاعران استانهای تهران، آذربایجان غربی، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، زنجان، سمنان، فارس، کردستان، گیلان، هرمزگان، همدان و آن سوی مرزها شعر بخوانیم. شماره  بیست و هشتم «وزن دنیا»، در ۲۰۴صفحه و با قیمت ۱۵۰هزار تومان از امروز در کتابفروشیها و کیوسکهای مطبوعاتی معتبر در دسترس مخاطبان شعر است و علاقهمندان میتوانند برای آگاهی از مراکز خرید مجله به آدرس اینستاگرام مجله با عنوان @vaznedonya مراجعه و یا از سایت مجله https://www.vaznedonya.ir و یا شمارهی ۰۹۰۰۱۹۰۶۰۸۰ کسب آگاهی کنند. برای خرید مستقیم شمارهی ۲۸ میتوانید از لینک زیر استفاده کنید: https://podro.shop/vaznedonya

صاحب امتیاز و مدیرمسئول وزن دنیا پوریا سوری است و مجله زیر نظر شورای سردبیری شامل پوریا سوری، میترا فردوسی و صابر محمدی منتشر میشود.

1402/7/5