شماره بیست و نهم وزن دنیا منتشر شد


وزن دنیا در دانشکده ادبیات


وزن دنیا در دانشکده ادبیات

نسبت دانشکده ادبیات و شعر معاصر در وزن دنیا شماره بیست و نهم مجله وزن دنیا با پروندهای مفصل درباره این پرسش که چرا دانشکده ادبیات، صرفا نگهبان سنت های ادبیست و با شعر امروز نسبتی ندارد و همینطور پرونده ای به دو زبان فارسی و آلمانی در معرفی ۲۰ شاعر زن از دو کشور منتشر شد. در این شماره، میتوانیم از شاعران استان های تهران، اردبیل، ایلام، خراسان شمالی، خورستان، سیستان و بلوچستان، قزوین، کرمان، گلستان، لرستان، مرکزی، همزبانان و همینطور شاعران بخش کارگاه وزن دنیا شعر بخوانیم. شماره بیست و نهم «وزن دنیا»، در ۲۳۶ صفحه و با قیمت ۱۵۰ هزار تومان از امروز در دسترس مخاطبان شعر است و علاقه مندان میتوانند برای آگاهی از مراکز خرید مجله به آدرس اینستاگرام مجله با عنوان@vaznedonya مراجعه و یا از سایت مجله https://www.vaznedonya.ir و یا شماره ۰۹۰۰۱۹۰۶۰۸۰ کسب آگاهی کنند. برای خرید مستقیم شمارهی ۲۹ هم میتوان از لینک زیر استفاده کرد: https://podro.shop/vaznedonya صاحب امتیاز و مدیرمسئول وزن دنیا پوریا سوری است و مجله زیر نظر شورای سردبیری متشکل از میترا فردوسی، صابر محمدی و پوریا سوری منتشر میشود. 

1402/9/1