با دست چپ گردن خروس بسوزد، خانه‌ی شاعران جهان خط‌خطی‌ست

خانه‌ی شاعران جهان 

             بسوزد اگر

بی تو

           بخواهند

              سیگارشان  را

از این دست

       به آن دست

طوری که 

      پشت برگه گوش 

جایی برای پنهان کردن قلم

بهتر  از

          سر قلیانی که

                          قورقور کند 

ققنوس جوانی

         از خاکسترش 

                    ظاهر می‌شود و

بی تو

         نمی‌گذارد

        کسی که دفترچه‌ی جیبش را

   با دستِ چپ خط‌خطی کرده

گردن خروس را  که

          با دست بعدیش 

                   می‌تراشد

یا سرو  را

               ندیده

یا صنوبر  را 

            نمی‌شناسد...

کلمات کلیدی : |

 شاعر : ابوالقاسم ایرانی
سایر اشعار این شاعر

چه کبوتری می‌تواند دریا دریا هیچ نیمه‌ای از من دورو بر تو ستاره باشد...

خواندن ادامه >

بگذار کور شنگول‌تر از ساعت شماطه دار دریچه باشد

خواندن ادامه >