«مرثیه‌ای برای گل‌های پژمرده»


آخرین کتاب بکتاش آبتین منتشر شد!


آخرین کتاب بکتاش آبتین منتشر شد!

آخرین کتاب بکتاش آبتین «مرثیه‌ای برای گل‌های پژمرده» منتشر شد!


هفتمین دفتر شعر بکتاش آبتین، در روز تولد او ۲۵ آذر، توسط نشر باران سوئد منتشر شده است. در بخشی از نوشته‌ای که نشر باران در این خصوص نقل می‌کند آمده است:

“مجموعه شعر «مرثیه‌ای برای گل‌های پژمرده» سروده بكتاش آبتين و با دستخط اين شاعر توسط نشر باران در سوئد همزمان با سالروز تولد این شاعر (۲۵ آذر ۱۳۵۳/ ۱۶ دسامبر ۱۹۷۵) منتشر شد.

زنده‌ياد بكتاش آبتين تمام این شعرها را در زندان سروده و با خط خودش نوشته و صفحه‌بندی كرده است. طراحی جلد کتاب نيز توسط خود شاعر و با امکانات محدود زندان صورت گرفته است.”

از زنده‌یاد بکتاش آبتین، تا کنون شش مجموعه‌ی شعر دیگر به نام‌های «و پای من که قلم شد نوشت برگردیم - ۱۳۷۸»، «مژه‌ها چشم‌هایم را بخیه کرده‌اند -۱۳۸۱»، «شناسنامهٔ خلوت -۱۳۸۴»، «پتک -۱۳۹۰»، «در میمون خودم پدربزرگم -۱۳۹۲» و «تنهایی دسته‌جمعی ۱۴۰۱» منتشر شده است.

محمدرضا عبادی صوفلو
1402/10/3