کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

مهدی مهدوی شاعر متولد ۱۳۶۲،  اهل مراغه استان آذربایجان شرقی است.

مجموعه منتشرشده: «ضمیر سادهی خوشبخت»