جایزه ادبی الوند نصیب "فرامز سه دهی" شد

"جایزه کتاب سال شعر الوند" برای دومین سال در دیار الوند در سه بخش کتاب سال، کتاب برگزیده انجمن علمی نقد ادبی ایران و بخش استانی با حضور گلچینی از شاعران و ادبای کشور برگزار شد. دبیر این رویداد ادبی گفت: آثار رسیده به دبیرخانه دومین دوره جایزه ادبی الوند از نظر کمی و کیفی موجب شگفتی همگان شد. به گفته حسن گوهر پور تندیس کتاب سال جایزه ادبی الوند به "فرامرز سه دهی از شاعران خطه جنوب بابت کتاب "فنجان شکسته در پاییز فروپاشی" تعلق گرفت. تندیس رویداد جایزه الوند در بخش استانی نیز به "محسن جعفری" از ملایر تعلق گرفت و "کمال امرایی" و "لیلا واحدی" شایسته تقدیر شناخته شدند. تندیس رویداد جایزه ادبی الوند در بخش انجمن علمی نقد ادبی به دکتر "محمدرضا ترکی" بابت مجموعه شهر "سالهای بی ترانگی" تعلق گرفت و "حسنا محمدزاده" نیز تقدیر شد. جایزه ادبی الوند از "صالح صفری" به خاطر استمرار برگزاری جلسه های سعدی پژوهی و "حدیثه یاری" به عنوان شاعر نوجوان تقدیر کرد. منبع : ایرنا