کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1316، ساکن شیراز. مجموعه‌های منتشر شده: «این سوسن است که می‌خواند»، «شعرهایی به کوتاهی عمر»، «حالی‌ست مرا»، «کوتاه مثل آه» و ...