کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1342، سیرجان. مجموعه‌های منتشرشده: 
«همه چیز عادی‌ست»، «دوئل دو صندلی خالی»و...

کارد مهربان

کارد مهربانی بود
که جز در گردن آب فرو نمی‌رفت
می‌خواست زمان را ببرد
قطع کند
بیرون بیاورد ثبات را از سینه‌ی تقدیر

برید
قطع کرد
و مهربان
در گردن آب باقی ماند
 

مجید رفعتی