کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1358، کرمانشاه، ساکن کرج.
مجموعه‌های منتشر‌شده:
«ساعت‌ها»، «سرگشته در ترجمه»

یک‌بار بستنی ِ دبل‌چاکلت ِ میهن

یک‌بار بستنی ِ دبل‌چاکلت ِ میهن
یک‌بار گل‌های کاکتوس ِ تزئینی
یک‌بار گَبه‌ی قشقایی
یک‌بار نمایشگاه ِ اتومبیل‌های قدیمی

من،
این سازه‌ی فلزی ِ هردوپا در بِتُن،
سال‌ها پیش، سر در آسمان ِ اتوبان همت بالا کشیدم و
هرچه تو دوست‌ داری را 
نمایش می‌دهم
تا روزی پیدایم کنی!

آرش ثابتی