کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۴۵، بیرجند.
مجموعه‌ی منتشر‌شده: «شبانه‌های تغزل»

جادو‌سرشت...

آن عشوه‌های مستِ به جادو سرشته‌ات
چشمان نیمه‌باز شبیه فرشته‌ات
آتش بیارِ معرکه‌ی عشق بود و هست
نخ‌های دور روسری رشته‌رشته‌ات!
هر بار نامه‌های تو تعمید می‌شوند
در چشمه‌های جاری هر دل نوشته ات!
تکرار می‌کنند آدم و حوا گناه خویش
با گندمی رسیده از هوس تازه کِشته‌ات!

سیدمحمدرضا اسلامی