کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1355، ازنا (ساکن کرج). مجموعه‌های 
منتشر شده: «کلاویای شکسته»، «چه‌ریک‌های جوان»، «قاچاق عطر تو» و...